მისამართი:  ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ქუჩა #74

 ელ.ფოსტა: info@qomagebi.ge  qomagebi@gmail.com

 მობილური: +995 (598) 614769