ირაკლი იაშვილი ექიმი-მამაო გუნდშია 2014 წლიდან

გიორგი ჯავახიშვილი მთავარი მწვრთნელის დამხმარე გუნდშია 2016 წლიდან